Není času! / Aint nobody got time for that!

Keďže moja diplomka momentálne žerie všetok môj čas, ja už týždeň nemám nalakované nechty alebo urobenú základnú manikúru... Okrem toho ...


Keďže moja diplomka momentálne žerie všetok môj čas, ja už týždeň nemám nalakované nechty alebo urobenú základnú manikúru... Okrem toho sú zas chúdence polámané. Posnažím sa niečo si naaplikovať a zožmoliť nejaký príspevok. Zatiaľ držte palce :) Do 20.5. mám čo robiť.

Because of my master thesis, which is consuming most of my time, my nails are bare for more than week and without proper basic manicure... Besides that, they are short and broken again. I will do my best and try to paint something and write some post. Keep your fingers crossed for me :) There is quite to do until 20th May! 
Žiadne komentáre :

Zverejnenie komentára

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...